پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ شهریور ۲۵, چهارشنبه

بيزار و مرز خودکفائی / دو شعر از ينيس ريتسوس* / برگردان از: افشین بابا زاده

بیزار
بگو ، به اين چيز اعتراف كن 
كه ديگر نمى خواهى بگويى، بگو
كه تو نمى دانى ، كه هستى ندارد 
آرام پاهاى مرد به دار آويخته را باز كن 
همان گونه كه دركههاى پنجره را
در بامداد مىگشايى

بيزار

بگو ، به اين چيز اعتراف كن 
كه ديگر نمى خواهى بگويى، بگو
كه تو نمى دانى ، كه هستى ندارد 
آرام پاهاى مرد به دار آويخته را باز كن 
همان گونه كه دركههاى پنجره را
در بامداد مىگشايى
و سرت را بيرون مى برى تا پايين را نگاه كنى
به خيابان خلوتى كه چراغهايش هنوز سو سو مىزند
تا جايى كه قوزِ داربستِ تبليغها
پُسترهاى زرد را سَر و ته،
سيريشمال كردهاند  

10  آوريل ١٩٧١- آتن

مرز خودكفايى

مى گويد، تا سال پيش، پيراهن زرد زيبايى داشتم. 
براى همين تا اين تابستان صبر كردم تا آن را بپوشم

من هميشه پاى تلفن بلند حرف مى زنم. 
احساس مى كنم شنيده نمى شوم.
سپس، البته، با چشمانم ديدم كه هرآنگونه آرام يا بلند حرف بزنى، كسى گوش نمىدهد.
با سرگرمى خودم زمزمه مىكنم كه اين دوران كر و لآل هاست.

آتن ٢٢ مه ١٩٧٢* نگاهی به زندگی و شعر ریتسوس
یانیس ریتسوس یکی از پدیده های غریب ادبیات قرن بیستم و یکی از چهار شاعر بزرگ ادبیات معاصر یونان بود که بارها و بارها نامزد دریافت جایزه‌ نوبل شد، اما احتمالاً به‌سبب گرایش‌های چپ و کمونیستی از دریافت این جایزه محروم ماند. با این همه در دوران اِشغال یونان به‌دست آلمان نازی به‌علت عضویت در «تشکل آزادیبخش ملی» پنج سال را در تبعید به سر برد. پس از آزادی یونان و با تشکیل دولت دیکتاتوری نظامی‌ها در یونان نیز او چندان طعم آزادی را نچشید و اشعارش در این کشور ممنوع شد و چندین سال را در زندان‌های اردوگاه یاروس به سر برد. مجموعه‌ی آثار او، شامل اشعار و مقالاتش بالغ بر صد جلد می‌شود. در این مجموعه تعدادی از اشعار این شاعر یونانی و چند مقاله در مورد زندگانی وی گردآوری شده است. مانند:
-
یادداشت‌هایی برای یانیس ریتسوس
-
اشعار یانیس ریتسوس با ترجمه احمد شاملو
-
اشعار یانیس ریتسوس با ترجمه محسن آزرم
-
شعر منتشر نشده‌ی از یانیس ریتسوس
-
یانیس ریتسوس، شاعر محبوس
-
ریتسوس، شاعری تنها
برگرفته از سایت کتابناک
http://ketabnak.com/book/68173/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%B3


هیچ نظری موجود نیست: