پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ مهر ۲۴, جمعه

قلب من / شعر / افشین بابازاده


قلب من اينجاست 
در آفتاب بامداد روان
با چند ضرب طوطى وار مىكوبد. 

افشین بابازاده 

قلب من اينجاست 
در آفتاب بامداد روان
با چند ضرب طوطى وار مىكوبد. 
رنگ قرمز خستهاش 
قطره  قطره  
زمانه تيك و تاك را مىخواند.
در همين سينه دراز كشيده
مىخواهد با زبان كودكى و مردانگىاش حرف بزند
ساده در آغوش ،
براي تپيدن 
و دوست داشتن ميان تار و پود.
قلب من اينجاست
به اندازه مشت هايم 
كوچكتر از دوست داشتن تو
به اندازه‎ی نفسهاى سوخته
كوچكتر از پا روى پا انداختن من 
به اندازه تپش گذشتهها
كوچكتر از آنچه در انتظارماست.

هیچ نظری موجود نیست: