پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ بهمن ۵, دوشنبه

"گذرگاه فرار" / مجموعه شعر / افشین بابازاده

"گذرگاه فرار" نام جدیدترین مجموعه شعر افشین بابازاده، شاعر معاصر مقیم انگلیس است که بصورت الکترونیکی در پایگاه رسمی سکولار دمکراسی ایران منتشر شده است. 20 شعر این دفتر: "برای مردمان گریخته و بی پناهِ سوریه، عراق، افغانستان و آفریقا و هم‎میهنانم سروده شده است. مردمانی که کوچ می کنند به گریزگاهی تا در آرامش، نفس بکشند بی آن که تیغ دادگریِ معبدان بر گلویشان بخرامد و یا گلوله‎های براق مایه ماشۀ سربازان دولتمردانشان بشود تا گوشت تنشان را بدرد......" برگرفته از پیشگفتار شاعر.

1

گذرگاه
از روى سنگ نقشهها
گذرگاه
از زير بازار سوخته حلب
گذرگاه
از پهلوى دشنه در قلب كابل
گذرگاه
از دل گورستانهاى بغداد
گذرگاه از سراب شنهاى بنقاضى
گذرگاه
از واپسی لبخند شبهاى ٦٧ ايرانى


اى گذرگاه
از اين آوار
به بيم گرگ مىرسيم
اى گذرگاه
به اين چشمها
نگاه نكن
اى گذرگاه
شهرها را بريز
بهروى آينده گرد و غبار بى مرز.


این مجموعه شعر را می توانید از پایگاه رسمی سکولار دمکراسی ایران دانلود کنید:

هیچ نظری موجود نیست: