پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ اسفند ۱۲, چهارشنبه

ابر سواری / شعر به دو زبان فارسی و انگلیسی / مجید نفیسی

چون تاریکی فرامی‌رسد
از مرغانِ هوا میخواهم
تا برایم دانه بیاورند،
با پیاله
ی دستانم
از دلِ ابر آب می
نوشم
و آرام آرام به جشنِ ستارگان می
پیوندم.


ابر سواری

آن تکههای ابر کجا رفتند
و چرا دیگر به آسمانِ من نمی
آیند؟
ای
کاش میتوانستم یکی را نشان کنم
چون سوارکاری سبکبار
بر پشت آن بجهم
و خود را از این شهرِ دربندان
به دشت
هایِ بازِ کودکی‎ام برسانم.

در راه، آفتاب
بر بال
های زرّینم مینشیند
و پاره
ای از تن من میشود.
چون تاریکی فرامی‌رسد
از مرغانِ هوا می
خواهم
تا برایم دانه بیاورند،
با پیاله
ی دستانم
از دلِ ابر آب می
نوشم
و آرام آرام به جشنِ ستارگان می
پیوندم.

چون پلکهایم سنگین میشود
لحافِ ابر را به سر می
کشم
و به خواب می روم.

در بامداد
صدای خواهرم را می
شنوم
که آن پائین می
خوانَد:
"خانه
ام ابریست اما
ابر، بارانش گرفته است."*
پس نیم
خیز میشوم
و دانه‌های باران را تماشا می
کنم
که در باد پخش می
شوند
و روی زنده رود فرومی
ریزند.

مجید نفیسی
هشتم مه ۱۹۹۹


* نیما یوشیج


Riding a Cloud
Where have those patches of clouds gone
And why don’t they come to my sky anymore?
I wish I could spot one
Jump on its back
Like a light horserider
And carry myself from this city of inmates
To the open meadows of my childhood.

On the way, the sun
Will sit on my golden wings
And become part of my body.
When darkness falls
I will ask birds of the air
To bring me seeds,
I will drink water from the cloud
With the bowl of my hands
And slowly join the party of stars.
When my eyelids become heavy
I will cover myself
With a cloud quilt
And go to sleep.

At dawn
I will hear the voice of my sister
Who will be singing down below:
“My home is cloudy but
The cloud is on the verge of weeping.*”
Then I will sit up
And watch the rain drops
Dispersing in the wind
Falling over the Zayandeh River*.

Majid Naficy
May 8, 1999

* Taken from the poem “My Home Is Cloudy” written by Nima Yushij (1895-1960) the father of modern Persian poetry.
* A river in my native city Isfahan, Iran.

هیچ نظری موجود نیست: