پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۳ آذر ۲۵, سه‌شنبه

ليسيده ها / شعر / افشین بابازاده

ببین
جنگ را ليس مى زنند
فقيه هم آيه هايش را ليس مى زند 
سگ سگ را مى خورد
و سكه هاى ليسيده 
بوى نفت گرفته اند 
تاريخ را بنويسيد 
كه زمين گرد است 
و مرده ها را 
در گورها مى خوابانند
تا ليسشان نزنند 
زنده ها را
رام كرده اند 
تا فرمان ليس زدن ها  
به ليس زده ها بگوييد
در چارچوب 
اين نقشه خسته
همه را ليسيده اند

افشین بابازاده

هیچ نظری موجود نیست: